Det går fram av en børsmelding tirsdag.

Avtalen kommer etter at styret i NTS besluttet 30. september å innlede strategisk dialog om en mulig sammenslåing av NRS og Salmonor. NTS’ representanter i styret i NRS har erklært seg inhabile, og har ikke deltatt i behandlingen av transaksjonen.

NTS er største eier i Norway Royal Salmon (NRS) med 68 prosent av aksjene. NTS forsøkte høsten 2021 å kjøpe NRS.

Verdens sjette største lakseoppdretter

Transaksjonen skaper verdens sjette største lakseoppdrettsselskap med potensial til å produsere rundt 100.000 tonn laks i Norge og 24.000 tonn laks på Island. Det sammenslåtte selskapet vil være i en solid posisjon til å utnytte de betydelige organiske vekstmulighetene som eksisterer i Salmonor og NRS.

Norway Royal Salmon (NRS)
  • Lakseselskap med produksjon i Troms og Finnmark
  • Hadde et slaktevolum på 30.500 tonn i 2020
  • Selskapet har en stor salgsorganisasjon, som selger for mange eksterne kunder. I 2020 solgte de 88.900 tonn
  • Selskapet er notert ved Oslo Børs
  • Hadde 217 ansatte da årsrapporten for 2020 ble presentert.
Kilde: Årsrapporten for 2020

8,3 milliarder kroner

I avtalen prises Salmonor til en selskapsverdi på 8,3 milliarder kroner, hvor egenkapitalen er anslått til 6,35 milliarder kroner.

Kjøpet skal finansieres med 68,1 prosent aksjer og 31,9 prosent i kontanter. Kontantene skal finansieres helt eller delvis gjennom en kapitalinnhenting (emisjon) i NRS.

NTS ASA
  • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor i Rørvik
  • Konsernet driver med lakseoppdrett (Salmonor), servicebåter og brønnbåter (gjennom 72%-eide Frøy). NTS er hovedeier i Norway Royal Salmon (NRS), som igjen er hovedeier i islandske Arctic Fish
  • Helge Gåsø og hans familie er hovedeier i NTS med 37 prosent av aksjene
  • Salmar har sikret seg forhåndsaksept på over 50 prosent av aksjene i et bud som priser NTS til rundt 15,1 milliarder kroner

Transaksjonen er ventet sluttført i løpet av andre kvartal i år.

Ikke store endringer

– Vi er entusiastiske over en sammenslåing med Salmonor. Gjennom fusjonen samler vi nå en imponerende driftskompetanse, det viktigste grunnlaget for fortsatt vekst og utvikling, og etablering av nye kompetansearbeidsplasser. Vi ser frem til å jobbe sammen om å utvikle et felles selskap fremover, sier Klaus Hatlebrekke, konsernsjef i NRS i en melding.

Ifølge Hatlebrekke er det ikke planer om noen strukturelle endringer verken i Salmonor eller NRS.

- Det har vi ingen planer om. Avtalen innebærer ingen reduksjon av antall stillinger. Det legges snarere opp til fortsatt utvikling og vekst i produksjonen. Vi må ha med oss alle sammen for å lykkes med målene vi har satt oss, sier han.

Hatlebrekke sa til IntraFish i 13-tiden at de da foreløpig ikke hadde informert de ansatte.

- Det må tas i riktig rekkefølge. Børsmeldingene ble sendt ut nå, rett etter avtalen ble signert. Den har de de ansatte fått, så inviterer vi i dag til et allmøte senere denne uken.

Daglig leder i Salmonor, Vibecke Bondø, viser tirsdag kveld til pressemeldingen fra NTS på spørsmål om sammenslåingen av Salmonor og NRS.

Små kursutslag

Både NTS og NRS er børsnoterte i Oslo. Rundt en halvtime etter nyheten ble kjent, er det små kursutslag i aksjene, og heller ikke nevneverdig høy omsetning i verdipapirene.

Norway Royal Salmon (NRS) stiger 1,4 prosent til 160,2 kroner, mens NTS faller 0,4 prosent til 92,6 kroner. Det priser NRS til 6,7 milliarder kroner, mens NTS er priset til 11,6 milliarder kroner.

Danske Bank og Nordea har vært finansielle rådgivere for NTS i transaksjonen, mens DNB Markets har bistått NRS.

For øvrig har NTS-gruppen postet denne kommentaren på Intagram:

____________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere saker fra sjømatnæringa? Prøv et abonnement på IntraFish - kun kr. 1 første måned!