De siste børsnoterte lakseselskapene rapporterte sine tall for tredje kvartal forrige uke. Gjennomgående var det en oppgang fra samme kvartal i fjor, og det er særlig i Nord-Norge og Midt-Norge selskapene hadde gode marginer.

Mowi var blant selskapene som viste en pen fremgang, og rapporterte rekordsterke tall i kvartalet.

– Jeg er godt fornøyd med et kvartal hvor vi har sett gode biologiske prestasjoner med god tilvekst i sjø og god fôrutnyttelse, i tillegg til rekordvolumer. Når det er sagt, fortsetter arbeidet med å sikre fortsatt vekst, ytterligere kostnadsforbedringer og mer bærekraftig produksjon med uforminsket styrke, sa konsernsjef Ivan Vindheim i en melding, hvor mest oppmerksomhet ble viet til kritikk av den foreslåtte grunnrenteskatten i Norge.

Manet i Skottland

Selskapene med virksomhet i Skottland slet med økt dødelighet som følge av oppblomstringen av en mikroskopisk manet som førte til problemer med fiskens gjeller.

– Maneten har ført til høy dødelighet og mye slakting av liten fisk, som er en dårlig kombinasjon, sier analytiker Carl-Emil Kjølaas Johannessen i Pareto Securities til Intrafish.

Nettopp dette var også problemene for Bakkafrost, som måtte se nok et kvartal med store tap i sin skotske virksomhet. For selskapets virksomhet på Færøyene var det derimot gode marginer.

– Vi er fornøyde med å se fortsatt sterke biologiske prestasjoner på Færøyene, med sterk vekst, rekordlave nivåer av lus og økte snittvekter. Vi er også glade for å se positive resultater fra gjennomføringen av regimet med storsmolt, sa konsernsjef Regin Jacobsen i en melding.

Sterkt i Nord-Norge

Både Mowi og Salmar gjorde det bra i Nord-Norge, med marginer rundt 30 kroner kiloen. Også Nova Sea, som driver oppdrett på Helgeland, hadde et sterkt kvartal.

– Som vanlig er det bra i Nord-Norge, men mindre biologiske utfordringer. I tredje kvartal kan det være vel varmt en i en del andre regioner, men ikke helt i nord. I tillegg er det heller ikke så kaldt i nord at det blir utfordringer med vintersår, sier Johannessen i Pareto.

Han merker seg ellers at Grieg Seafood skuffet litt i kvartalet.

– I tillegg var Island litt svakere enn ventet. Det skyldes delvis dårlig prisoppnåelse som følge av mye slakting på slutten av kvartalet, da prisene var lavere, sier han.

Finansanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities. Foto: Gunnar Lier

Epler og pærer?

Oversikten under viser marginer selskapene selv har rapportert i sine kvartalspresentasjoner. De er nødvendigvis ikke direkte sammenlignbare, da for eksempel gevinst / tap på fastpriskontrakter kan rapporteres på ulik måte. Det samme gjelder bidrag fra foredling.

For Mowi inkludere også noen av tallene bidrag fra fôrproduksjon (andre selskaper kjøper fôr eksternt), men dette bidraget er omtrent null. Selskapene kan også ha ulike metoder for å fordele kostnader til støttefunksjoner på konsernnivå.

Mowi og Salmones Camanchaca rapporterer i henholdsvis euro og dollar. Dette er omregnet av Intrafish ved å benytte Norges Banks offisielle valutakurser. Vi benyttet følgende kurser:

Euro: 10,061 (Q3 2022) og 10,327 (Q3 2021)

Dollar: 9,995 (Q3 2022) og 8,761 (Q3 2021)

Tabellen

Tabellen under viser resultater som driftsresultat (ebit) per kilo i norske kroner, mens volumet er i tonn. Merk at tabellen går over to sider, bla oppe til høyre.

(Oppdatert onsdag 23. november med tall fra NTS Midt (Salmonor) og NTS Nord (Norway Royal Salmon) etter NTS onsdag morgen publiserte sin kvartalsrapport. Nå er disse virksomhetene en del av Salmar, men det var de ikke i tredje kvartal.)

Black week: 6 uker for 60 kr
Ikke vær bakpå når Stortinget slenger nye føringer på bordet. Tilbudet varer til 27. november.