Canadiske myndigheter fortsetter sin interesse for havbruksvekst langs landets østkyst. Nærmere bestemt har fiskerimyndighetene på Newfoundland og Labrador en uttalt ambisjon om at det startes med lakseoppdrett i provinsens sørlige områder, der de ønsker en årlig produksjon på mellom 15-20.000 tonn.

Krevende område

– The Bays West-området er avsidesliggende og mangler infrastruktur som kaier, lagringsfasiliteter og veier, heter det i myndighetenes forslag.

– De som ønsker dette trenger å gjennomføre omfattende planleggingsarbeid og investeringer for å kunne ekspandere i regionen, og vil måtte vise at de evner å håndtere disse logistiske og geografiske utfordringene.