Det var et godt 2020 for restråstoffselskapet Scanbio, ifølge regnskapet som nylig ble gjort offentlig. Selskapet og konsernet det er en del av, driver blant annet med produksjon av fiskeproteinkonsentrater og fiskeoljer, samt behandling av dødfisk. Scanbio Marine Group er også morselskap for Scanbio Ingredients og Scanbio Logistics.

Både for selskapet og konsernet steg tallene kraftig fra et rødt 2019.