Med en omsetning på 1,1 milliarder kroner økte Sølvtrans inntektene med 22,3 prosent i løpet av 2022. Det gir også utslag på driftsmarginen som nok er på hele 51,3 prosent.

Driftsresultatet i 2022 var på 584 millioner korner, som er en økning på 15 prosent fra året i forveien, det viser årsregnskapet til brønnbåtrederiet.

Invester i nye brønnbåter

«Den positive kontantstrømmen fra operasjoner er blitt brukt til investeringer i nye båter», skriver styret i sin årsrapport.

Sølvtrans hadde 25 brønnbåter ved utgangen av 2022, der de fleste går i langtidskontrakter med store selskap i Norge, Skottland, Tasmania og Island.