– Vi er svært fornøyd med denne planlagte transaksjonen. Det løser våre overhengende behov for kontanter og gjenspeiler de sanne verdiene til våre selskaper i det nåværende markedet; men mest av alt er det et strategisk grep for konsolidering av vår unge industri, sier administrerende direktør Gustave Brun-Lie i Statt Torsk i en melding.

Betingelsene for sammenslåingen er de samme som selskapene meldte om i en intensjonsavtale 8. august.

Statt Torsk prises til rundt 255 millioner kroner, mens Vesterålen Havbruk prises til rundt 610 millioner kroner. Det tilsvarer en aksjekurs på Statt Torsk-aksjene på rundt 1,20 kroner. Fredag formiddag ble aksjen omsatte til 0,58 millioner kroner.

Statt Torsk
  • Torskeoppdretter på Stadlandet, notert på markedsplassen Euronext Growth
  • Har to anlegg i drift
  • Planlegger å slakte rundt 3.500 tonn i 2023, og har ambisjoner om 12.000 tonn innen 2025
  • Største eier er advokat Nicolas Brun-Lie

Oppgjør i aksjer

Sammenslåingen skjer ved at Vesterålen Havbruk kjøper Statt Torsk, med oppgjør i Vesterålen Havbruk-aksjer.

Oppkjøpet innebærer at Statt Torsk ikke lengre vil være et børsnotert selskap.

Gjennomføringen av oppkjøpet har visst betingelser, som endelig due diligence og godkjennelse av avnotering av Statt Torsk-aksjen.

Som en del av transaksjonen vil Vesterålen Havbruk gi det nye selskapet et lån til arbeidskapital på 40 millioner kroner.

Vil redusere produksjonskostnadene

– Å slå seg sammen med Statt Torsk vil gi den nye enheten fleksibilitet til å levere torsk til markedet året rundt i fremtiden, ved å kombinere slakting fra lokaliteter i nord og sør. Med synkende kvoter på villtorsk i årene som kommer, har tidspunktet for skalering av oppdrettstorsk aldri vært bedre. Sammen skal vi jobbe for et bedre forhold mellom slaktestørrelse, høyere volum og kortere produksjonstider. Dette vil redusere den totale produksjonskostnaden i fremtiden, sier Brynjar Kværnstuen, administrerende direktør i Vesterålen Havbruk AS i meldingen.