Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag. Grunnen til nedjusteringen er markedet.

Selskapet skriver i meldingen at det har levert ukentlig til en pilotkunde i Spania, men at det har vært utfordringer.

– Hovedutfordringen nå er å utvikle markedet innenfor denne strategien. Det krever en effektiv verdikjede og tett koordinering mellom slakt og salg, noe vi har hatt fokus på å utvikle, heter det.

Unngå spotmarkedet

I høst besluttet selskapet at det ikke ville øke slaktingen noe særlig utover det som gikk til denne kunden i Spania.

– Bakgrunnen er vår strategi om ikke å slakte før vi har solgt fisken; dette for å unngå å måtte selge fisk i et krevende spotmarked. Vi slaktet imidlertid en god del vareprøver til forskjellig potensielle kunder samt til diverse mindre kunder i Asia og ikke minst i Norge. Slaktetakten ble derfor justert ned ift. opprinnelig plan, med den konsekvens at vi har flere fisk i anleggene våre enn opprinnelig plan, heter det i meldingen.

Som følge av dette, er selskapet blitt rundt seks måneder forsinket sammenlignet med opprinnelig plan, og venter nå et slaktevolum på rundt 3.500 tonn i år. I høst var samme anslaget på 4.500 tonn.

Hentet penger

Statt Torsk har hentet i desember 43 millioner kroner i friske penger til kurs 1,7 kroner aksjen. Pengene skal benyttes til å sette ut og fôre opp fisk, samt generelle selskapsformål.

Siden den gangen har aksjekursen holdt seg på omtrent samme nivå.

Sist omsatt kurs på 1,695 kroner priser selskapet til 360 millioner kroner ved Euronext Growth-listen.