Statt Torsk meldte onsdag kveld at det har inngått en intensjonsavtale med Vesterålen Havbruk om en mulig sammenslåing. Det gir nær en dobling på selskapets aksje på børsen torsdag formiddag - fra 0,36 kroner til 0,67 kroner per aksje ved 10:15 tirden.

Meldingen kommer som følge av at Statt Torsk nylig hyret to meglerhus for å se på strategiske alternativer, og opplyste at de trengte rundt 50 millioner kroner i frisk kapital på kort sikt.

I onsdagens melding opplyses det at en struktur foreløpig ikke er vedtatt, men at de i intensjonsavtalen er lagt opp til en prising av Statt Torsk til rundt 255 millioner kroner, mens Vesterålen Havbruk prises til rundt 610 millioner kroner.

Prisingen av 255 millioner kroner for Statt Torsk tilsvarer en aksjekurs på rundt 1,20 kroner. Det er betydelig over sluttkurs onsdag, som var 0,28 kroner.

Avnotering

Den potensielle transaksjonen skal betales med aksjer i Vesterålen Havbruk, og kan føre til at Statt Torsk-aksjen blir avnotert fra Euronext Growth-listen.

Som en del av avtalen vil Statt Torsk trolig midlertidig justere planene sine om utsett av settefisk på anlegget Rekvika.

I meldingen understrekes det at det ikke gis noen garanti for utfallet av forhandlingene med Vesterålen Havbruk, og at det heller ikke kan gis noe tidspunkt for når dette kan skje.

Vesterålen Havbruk er et hvitfiskkonsern med base på Myre i Vesterålen. Selskapet driver med oppdrett, fiskemottak, videreforedling, oppdrettsslakteri og utvikling av sporingsteknologi for sjømat. Det jobber i dag rundt 200 medarbeidere i konsernet.