Omsetningen økte med 8 prosent til 660 millioner kroner, mens driftsresultatet falt 5 prosent til 244 millioner kroner i 2020.

– Gjennom 2020 har koronapandemien påvirket markedssituasjonen og måten selskapet driver på. Etterspørselen og distribusjon til enkelte markeder er blitt vesentlig svekket. Dette har gitt en reduksjon i spotprisene for laks, i hvert fall på kort sikt, skriver selskapet i sin årsrapport.