Gulating lagmannsrett gjentok hva Haugaland tingrett hadde besluttet; entreprenøren Sterner må betale for ombyggingen av RAS-anlegget i to haller ved Bremnes Seashores settefiskanlegg på Trovåg i Vindafjord kommune. Dette fordi anlegget var bygget feil, noe som ga problemer med biofiltrene. Totalt må Sterner betale 21,9 millioner kroner i byggekostnader pluss 3,6 millioner kroner for å dekke Bremnes' kostnader med saken.

– I regnskapet for 2020 er det informert om saken og gjort avsetninger som dekker kostnadene, med unntak av det som er påløpt for selve behandlingen av saken i lagmannsretten.