(Kl 11:10: Saken er oppdatert med to nye avsnitt om ønsket utsettelse)

Torsdag morgen er det som vanlig et renn av advokater og vitner som skal gjennom sikkerhetsslusene i Oslo tinghus. Alle sakene starter klokken 09:00. På tavlene som viser hvilke saler de ulike sakene skal gå i, lyser to kjente navn opp. Stim og Ewos skal møtes i sal 353.

Stim har nylig avsluttet en lang og tidkrevende sak mot fôrselskapet Biomar. Den gikk på uenigheter om patenter til Stims fôr kalt Supersmolt, og