– Selv om utfallet i ankesaken var som forventet er vi svært glade for at lagmannsretten nå har bekreftet at byfogdens avgjørelse var riktig. Dette medfører at oppdretterne fortsatt kan velge fôr fra BioMars produktportefølje som fremmer vekst og helse under smoltifisering og overføring til sjøvann, sier administrerende direktør Håvard Jørgensen i Biomar i en pressemelding.

Striden går på om fôret Biomar selger krenker et patent Stim har.

I desember tapte Stim første runde i saken, da Oslo byfogdembete avviste Stims søksmål.

Denne saken handlet også om Cargills' fôr Ewos Adapt Flex.

- Vi er tilfreds med at også lagmannsretten har støttet vårt syn i saken og derfor har forkastet Stims anke, skriver kommunikasjonsdirektør Hanne Dankertsen i en epost til IntraFish.

IntraFish har foreløpig ikke fått tak i Stim-eier Jim-Roger Nordly for en kommentar til saken.