Det opplyses i en melding fra selskapet fredag morgen.

I tillegg til styrevalg, er det fremsatt krav om valg av ny valgkomité samt gjennomgang av en økonomisk driftsrapport.

For å kreve ekstraordinær generalforsamling må en eie over 5 prosent av selskapet.

Ifølge konstituert konsernsjef Roar Myhre er det foreløpig ikke berammet tidspunkt for den ekstraordinære generalforsamlingen. Heller ikke forslag til nytt styre er offentliggjort ennå.

Det er så langt i år avholdt tre ekstraordinære samt en ordinær generalforsamling i NTS.

Øie og Storø har klaget alliansen ledet av familiene Williksen, Dolmen og Bondø inn til Oslo Børs med krav om at gruppen må konsolideres. Oslo Børs avviste klagen, som nå er til ny vurdering i Børsklagenemden.

Dersom Børsklagenemden gir Storø og Øie medhold, kan det gjøre at en aksjepost kjøpt av Alfred Berg Kapitalforvaltning for å sikre flertall må selges.