– Fiskemottak og slakterier er omfattet av industriutslippsdirektivet, som gir hjemmel for å sette utslippskrav. Omtrent hvert sjette år ser en på hva som er tilgjengelig av ny teknologi, noe som gjør at en normalt setter lavere grenseverdier for utslipp. I desember trer de nye verdiene i kraft, sier Henrik Stenwig. Han er direktør miljø og helse i Sjømat Norge.

Kravene som stilles til lakseslakterier og fiskemottak er like, og gjør at prosessvannet må renses før det slippes ut. Ifølge Stenwig er det krav til maks konsentrasjoner i vannet som slippes ut.