Aksjene ble kjøpt til snittkurs 65,46 kroner, noe som innebærer at han kjøpte aksjer for rundt 500.000 kroner.

Etter kjøpet har Nodland 27.600 aksjer i selskapet, samt 632.300 aksjer han eier indirekte.

Nodland eier dermed direkte og indirekte 6,15 prosent av aksjene i Nordic Aqua Partners.

Har falt kraftig

Nordic Aqua Partners skal bygge et landbasert oppdrettsanlegg for laks i Øst-Kina. Anlegget er et såkalt RAS-anlegg, og Akva Group er hovedleverandør. Leverandørselskapet har også investert penger i selskapet.

Nordic Aqua Partners ble notert ved Euronext Growth-listen rett før jul. Kursutviklingen har ikke vært hyggelig for aksjonærene. De seneste tre månedene har kursen falt 24,5 prosent til 65,5 kroner. Det priser selskapets egenkapital til 673 millioner kroner.