Det viser selskapets årsregnskap.

Omsetningen endte på nær 135 millioner kroner i fjor – omtrent det samme som i 2019.

Men driftsresultatet endte på minus 9,7 millioner kroner mot 12 millioner i pluss i 2019.

Sulefisk har i dag fem konsesjoner og driver oppdrett på seks lokaliteter i Solund kommune og har hovedkontor ved Eide i Solund. Sulefisk har både testet lukket oppdrettsmerd i sjø og var først ute med luselaser.

Selskapet skriver i årsberetningen at utviklingen i omsetningen, resultatgrad og egenkapitalgrad ikke var som forventet.

– Dette skyldes blant annet negativ effekt på prisnivå på laks, som følge av covid-19. Den negative priseffekten var særlig i september og november 2020. I tillegg har selskapet hatt biologisk utfordringer i produksjonen som har resultert i redusert slaktevolum.

Selskapet hadde ved utgangen av 2020 en bokført kapital på 226 millioner kroner og en langsiktig gjeld på 46 millioner kroner.

Selskapet skriver videre at de økonomiske konsekvensene av covid-19 er vanskelig å forutse.

– Fokuset nå vil ligge på å lose selskapet sitt underleggende samfunnsoppdrag, og styret er sikker på at selskapet vil komme seg gjennom krisen. Til tross for at verdens befolkning nå har endret sin levemåte, betyr ikke dette at de har endret matvanene sine. Selskapet, med alle sine medarbeidere og styret, gjør det de kan for at selskapet skal være operativt i denne krevende tidene, skriver Sulefisk i årsberetningen.

IntraFish har så langt ikke fått tak i selskapet for en kommentar til resultatet.

Tall i millioner kroner:

Sulefisk
. 2020 2019 Endring
Inntekter 134,8 135,0 -0,1 %
Driftsresultat -9,7 11,9
Resultat før skatt -5,8 16,0
Årsresultat -3,4 13,8
Driftsmargin -7,2 % 8,8 %