28. september 2022 foreslå regjeringen å innføre en grunnrenteskatt på havbruksnæringen på 40 prosent.

– Den dagen hadde vi styremøte hvor vi skulle vedta byggingen av postsmoltanlegget i Finnmark. Da var det bare å starte på nytt, sier Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame.

Selskapet har i flere år hatt et anlegg i Adamselv i Finnmark hvor det produserer smolt, altså små laks som settes i sjø. Ved å bygge ut dette anlegget til å produsere såkalt postsmolt, vil fisken vokse seg større på land før den settes i sjøen. Kortere tid i sjø gir mindre lakselus og sykdommer, og bedre fiskevelferd.

Mandag kveld meldte Grieg Seafood at det nå gjenopptar planene om utbygging i Finnmark. Totalt 1,1 milliarder kroner skal investeres, i en utbygging som starter ganske umiddelbart, og skal pågå i to år.

– Etter en lang politisk dragkamp endte grunnrenteskatten på 25 prosent, altså vesentlig lavere enn det opprinnelige forslaget. Selv om alle forholdene rundt skatten ennå ikke er helt avklart, som det med normpris, er vi kommet så langt at vi føler av vi kan begynne å investere igjen, sier Kvame.

Grieg Seafood
  • Børsnotert lakseselskap med produksjon i Norge og Canada. Hadde tidligere virksomheten på Shetland, men den ble solgt i 2021
  • I Norge har selskapet produksjon i to regioner, Rogaland og Finnmark, mens det i Canada produserer fisk i British Columbia og bygger opp virksomhet i Newfoundland
  • Hovedkontoret ligger i Bergen
  • Grieg-familien fra Bergen eier rundt halvparten av selskapet, mens Folketrygdfondet er nest størst eier med knapt fem prosent

Norge først

Grieg Seafood har lakseproduksjon i Rogaland, Finnmark, Øst-Canada og Vest-Canada. Med grunnrenteskatten får selskapet mindre penger tilgjengelig for investeringer. I tredje kvartal beregner selskapet denne skatten til 249 millioner kroner.

– Selvfølgelig gjør dette at vi har mindre penger tilgjengelig. Vi må prioritere hvor det skal investeres, hvor mye og når de enkelte investeringene kan gjennomføres. Så opplever vi, som alle andre, økte kostnader, sier Kvame.

I 2023 skal selskapet investere totalt 1,0 milliard kroner. 400 millioner kroner går til vedlikeholdsinvesteringer, 400 millioner kroner investeres i nyetableringen i Øst-Canada (Newfoundland), 70 millioner kroner i et vannrenseanlegg i Finnmark, og rundt 130 millioner kroner går i år til utbyggingen i Adamselv i Finnmark.

– I første omgang har vi valgt å investere i Finnmark. Lønnsomheten i Norge er en forutsetning for å få bærekraftig vekst, sa Kvame.

Grieg-sjefen sier at «en må ha postsmolt på plass for å få fart på Finnmark».

– Grunnrenteskatten er kommet for å bli, selv om det kan bli noen endringer av innretningen – men vi må komme videre. (..) Vi kan ikke stoppe. Vi ønsker å være i næringen om 100 år også, og vi kan ikke stoppe utviklingen, sier Kvame.

Samtidig har selskapet hyret meglerhuset DNB Markets for å finne en partner i Canada, som kan bidra med penger til satsingene der.

– En partner vil gjøre at vi kan dra dette litt fortere frem enn vi kan gjøre alene, sier Kvame.

Leverandør: – Tregt

Grieg Seafood er ikke alene om å melde om nye investeringer etter vedtaket om grunnrenteskatt på 25 prosent i vår.

Nova Sea på Helgeland har meldt om investeringer på over to milliarder kroner i nytt slakteri, samt et smoltanlegg til over en milliard kroner.

Cermaq skal bygget et settefiskanlegg på Sørøya i Finnmark. Kun prosessanlegget koster over 700 millioner kroner – i tillegg kommer bygningsmassen.

Samtidig er verdens største lakseoppdretter, Mowi, mer tilbakeholden. Selskapet har fortsatt stans i investeringer i ny utbygging av postsmolt i Norge, men holdt forrige uke døren på gløtt for andre investeringer i Norge.

– Hvis det er regningssvarende, vil vi gjøre det. Vi følger kalkulatoren. Det er vår rettesnor. Det som er bra for selskapets lønnsomhet, vil vi gjøre. Vi er ikke prinsipielle som sådan, sa Mowi-sjef Ivan Vindheim.

Selskapet Akva Group er en av de store aktørene som bygger settefiskanlegg. Det børsnoterte selskapet meldte forrige uke om nedbemanning av rundt 50 personer, og et fortsatt tregt marked for settefiskanlegg i Norge som følge av grunnrenteskatten. Selskapet venter ingen store, nye kontrakter i Norge i 2023, og sier at utsiktene utover det også er usikre.

– Det er positivt at Grieg Seafood har vedtatt postsmoltutbygging i Finnmark. For øvrig opplever vi fortsatt at markedet for postsmolt er tregt i så måte at investeringsbeslutninger tar tid, skriver Akva Group-sjef Knut Nesse i en tekstmelding.

Det er selskapet Pure Salmon som har fått hovedkontrakten med Grieg Seafood, opplyser Kvame.