Inn kom hans kone Anita Mek Halsebakk (58). Sølvtrans as eier Sølvtrans Rederi as, som er verdens største brønnbåtrederi. Rederiet ble i sin tid grunnlagt av Roger Halsebakk.

Familien Halsebakk eier fortsatt 15 prosent av rederiet, mens det britiske infrastrukturfondet Antin eier 82 prosent. Tidligere Pareto-partner Anders Hvide eier resten.

Etter at Roger Halsebakk gikk ut av styret i Sølvtrans as, består det nå av Anita Mek Halsebakk (styreleder) og Anders Hvide.

Roger Halsebakk er fortsatt styreleder i selskapene Sølvtrans Management, Sølvtrans Wellboat, Sølvtrans Wellboat Operation, investeringsselskapet Ronja Capital samt noen andre investeringsselskaper.