Helge Moen (49) var i flere år administrerende direktør i Kverva, som er investeringsselskapet til Gustav Witzøe. Moen sitter fortsatt som styremedlem i selskapet, men jobber ikke lengre i selskapet.

Moen har over flere år bygget seg opp en betydelig formue, og i løpet av 2021 overgikk egenkapitalen i hans heleide investeringsselskap, Sortun Invest for første gang 150 millioner kroner i egenkapital.

Fjoråret ble gullkantet for den tidligere Kverva-sjefen. Investeringsselskapet hans hadde finansinntekter på over 46 millioner kroner, nær en million per uke, viser den ferske årsrapporten for Sortun Invest. Det fordeler seg på omtrent 50/50 på «andre finansinntekter» og «verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler» uten av regnskapet utdyper det mer.

Det har vist seg svært lukrativt å jobbe for Witzøe. Dagens Kverva-sjef, Thomas J. Jessen er blant Norges 400, og har ifølge Kapital bygget seg opp en formue på 1,1 milliard kroner, blant annet gjennom flere eiendommer i Trondheim.

Taus

IntraFish har vært i kontakt med Helge Moen, som ikke ønsker å kommentere saken. Det fremgår heller ikke av årsrapporten til selskapet hvilke aksjer det eier, men ifølge Dagens Næringslivs aksjonærregister ser det ut som at selskapet hadde omfattende investering i ulike fond forvaltet av Viking Venture. Det er et trondheimsbasert investeringsmiljø som primært investerer i programvareselskaper.

I tillegg hadde selskapet aksjer i børsnoterte selskap som Arctic Fish Holding, Sparebank 1 SMN, Bewi og Aker Biomarine, viser oversikten hos DN.

Sortun satte av 6 millioner kroner i tilleggsutbytte i fjor.

Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på 150,9 millioner kroner, en økning på rundt 35 millioner kroner fra året før. Selskapet hadde ingen langsiktig gjeld.

På eiendelssiden i balansen finner vi blant annet:

«Investeringer i aksjer og andeler» 35,3 millioner kroner

«Markedsbaserte aksjer» 62,6 millioner kroner

«Markedsbaserte obligasjoner» 47,5 millioner kroner