Laksegiganten publiserte onsdag morgen både sin årsrapport, samt en egen rapport for godtgjørelser for toppledelsen.

– 2023 var et nytt rekordår for Mowi, og selskapet oppnådde flere milepæler. Det driftsmessige resultatet var rekordhøyt med 1,03 milliarder euro. Omsetningen på 5,5 milliarder euro var den høyeste noensinne, drevet av en rekordhøy slakting på 475.000 tonn og høyere oppnådde priser. Driften var fantastisk i alle tre virksomhetsområder, skriver selskapet i sin lønnsrapport.

Der fremgår det at toppsjef Ivan Vindheim hadde en fastlønn på 7,3 millioner kroner, og fikk 3,3 millioner kroner i bonus. Med andre godtgjørelser fikk han totalt 11,4 millioner kroner i avlønning for 2023. Det er noe ned fra året før, da han grunnet innløsning av aksjeopsjoner fikk totalt 16,8 millioner kroner.

Bonusutbetalinger

Av lønnsrapporten fremgår det at seks av ni toppledere oppnådde 100 prosent av mulig bonus for 2023. De tre som ikke oppnådde full score, hadde alle over 80 prosent oppnåelse.

Toppledelsen hadde fem mål for bonus med ulik vekting:

  • Operasjonelt driftsresultat (50%)
  • Produktivitetsplan / reduksjon i antall årsverk (10%)
  • Kostnadsreduksjon (13,4%)
  • Energibesparelser (10%)
  • Arbeidsulykker per million arbeidstimer (16,6%)

Lønn i kroner

I lønnsrapporten oppgir selskapet lønn og bonuser i euro. Det opplyses samtidig at alle toppledere unntatt to fikk utbetalt lønnen sin i norske kroner, og at eurokursen som er lagt til grunn i 2023 er 11,4339 kroner per euro.

Omregnet til norske kroner fikk toppledelsen i Mowi følgende avlønning i 2023: