Torghatten Aqua AS kjøper 66 % av aksjene i Inaq AS fra Akva Fonds AS, og de ansatte i selskapet skal overta de resterende 34 %. Det går fram en pressemelding fra Torghatten Aqua mandag.

Kjøpesummen for aksjene Torghatten Aqua kjøper er på 19,8 millioner kroner og skal gjøres opp med 50 % i aksjer og 50 % i kontanter, dvs. 141.428 aksjer i Torghatten Aqua og 9,9 millioner kroner i kontanter.

– For å realisere Torghatten Aqua sine ambisiøse vekstplaner er tilgang på best mulig kompetanse viktig. Kjøpet av 66 % av aksjene i Inaq, som er et av Norges ledende rådgiverselskap for sjømatnæringen, er en strategisk milepæl som skal være med å katalysere utviklingen av konsernet, uttaler administrerende direktør i Torghatten Aqua, Øyvind Løvdahl, i meldingen.

– Torghatten Aqua AS har allerede lang erfaring i å samarbeide med rådgiverne i Inaq. Det at ansatte i Inaq selv blir eier av 34 % av selskapet, ser vi som svært positivt og bidrar til å sikre den fremtidige tilgjengelighet på kompetansen, sier Løvdahl videre i meldingen.

De ansatte er med

– I forkant av 25-årsjubileet for selskapet til neste år, var det på tide å legge en ny strategi for den videre utviklingen av Inaq, konstaterer eier av Akva Fonds og styreleder i Inaq, Frode Blakstad, i samme melding.

– Vi har det siste året rekruttert flere nye ansatte, ansatt ny daglig leder og utviklet en ny visuell profil for selskapet. Nå er vi klare til å ta det neste steget i reposisjoneringen av selskapet for fremtiden. Dette gjør vi ved å få inn nye investorer som vil bygge en sterk bro mellom fortiden og fremtiden til selskapet, legger han til.

Nina Santi, daglig leder i Inaq. Foto: Berre (arkiv)

– Det betyr mye at vi får med de ansatte inn med en betydelig eierpost i Inaq, sier daglig leder i Inaq, Nina Santi, i en pressemelding sendt ut av rådgivingsselskapet kort tid etter at kjøpet ble gjor kjent.

– Det er den enkelte ansattes kompetanse som gir verdiskapingen i et selskap som Inaq, og den videre utviklingen av selskapet er avhengig av dedikerte ansatte. De nye aksjonærene har felles mål om å utvikle selskapet videre som et internasjonalt rådgivingsselskap innenfor sjømatsektoren, legger hun til.

Rådgivingsselskapet ble i sin tid etablert for å gi strategisk rådgivning til sjømatselskaper.