Det skjer etter at Hans Martin Storø og selskapet Guntvedt Holding har valgt å trekke sin klage på avnoteringen.

- Aksjene i NTS blir avnotert fra Oslo Børs fra og med 16. januar. Siste dag med notering vil være 13. januar, skriver Oslo Børs i en melding.

Salmar eier 100 prosent av aksjene i NTS. Det er handelsstopp i aksjen, og ikke mulig å handle NTS-aksjer.

Fredag meldte også Salmar at de har hyret DNB Markets til å se på strategiske alternativer for aksjeposten som NTS eier i rederiet Frøy.