Torskekvotene i fiskerinæringen er er kraftig ned, og skal trolig ned igjen. Det blir klart når neste års kvoteråd blir kjent senere i år. Situasjonen kan gi svært gode muligheter for torskeoppdretterne, ble det nylig spådd på North Atlantic Seafood Forum (NASF).

– Med fallet i fangster bør det være et vindu for oppdretterne å øke produksjonen, og skape profitt. Det er en stor mulighet, fortalte Kontali-analytiker Jan Erik Øksenvåg fra talerstolen.

Kontali tror at det vil havne én prosent mer hvitfisk (altså alle arter) på markedet i 2024 enn i 2023, men veksten kommer fra oppdrett.