Calanus AS (Zooca) driver med høsting av raudåte (lat. Calanus finmarchicus). Til nå har det marine krepsdyret ikke vært kommersielt utnyttet – men 30. august i fjor åpnet verdens første raudåtefabrikk på Sortland i Vesterålen.

Formålet er å ta i bruk råvaren raudåte i sin helhet til videreforedling. Proteinet fra krepsedyret går til fôrproduksjon – blant annet til oppdrett –, mens oljen fra raudåta brukes til fremstilling av kosttilskudd til mennesker.

Selv omtaler selskapet raudåte, som også er en av de viktigste næringskildene for makrell og sild, som «den største fornybare dyreressursen i Norskehavet».