– Jeg går fra å være løsarbeider til å bli finansdirektør, sier Tyssøy.

Bergenseren var i 21 år sentral i forvaltningsselskapet Holbergfondene. Han sluttet der da det ble solgt til svenske eiere i 2021. Etter det har Tyssøy hatt ulike rådgivningsoppdrag.

– Nå skal jeg være med å bygge Ovum videre fra den fantastiske posisjonen det har i dag, til å bli et av ledende selskapene på lukkede merder i Norge og etter hvert i verden, sier Tyssøy.

Foreløpig er ikke jobben som finansdirektør i Ovum en heltidsjobb, men Tyssøy regner med at den etter hvert blir det.

F.v. Cato Lyngøy og Hogne Tyssøy i Ovum Foto: Ovum

– Supersenior

Grunnlegger og administrerende direktør Cato Lyngø (62) er meget godt fornøyd med ansettelsen.

– Jeg har jobbet med laks i hele livet mitt. I denne settingen med Egget, så mener vi at vi har en produksjonsplattform som er veldig bra for laksen. Det viser også de første resultatene, med en vekst som ligger 40 prosent over i norske merder, og rundt 1 prosent dødelighet fra utsett til en kilo. Vi har også en fôrfaktor på 0,86. For å lykkes med dette er jeg veldig opptatt av å bygge det beste laget, og jeg har jaktet på superseniorer som er best i feltet. Jeg er veldig glad for at Hogne nå vil være med, sier han.

Ovum er foreløpig i pilotfasen.

Tyssøy skal bidra til å bygge struktur, og oppkapitalisere selskapet for å ta det videre til neste fase.