På vegne av en ikke navngitt utenlandsk finansiell investor har Arctic Securities fått mandat til å kjøpe inntil 6,1 millioner aksjer i The Kingfish Company. Kjøperen er i nær tilknytning til en primærinnsider i selskapet.

Meglerhuset har fått indikasjoner på at det er interesse for å selge aksjer med en pris til 26 kroner.

Prosessen starter umiddelbart og vil avsluttes 22. juni klokken 08.00, men kan også avsluttes tidligere dersom meglerhuset finner det for godt.