Kursen i det landbaserte selskapet har falt som en sten de seneste årene. Fallet avhenger av hvilket utgangspunkt en ser på, men det har uansett ikke vært enkelt å tjene penger på aksjen.

  • De seneste tre måneder er kursen ned 38,0 prosent
  • Så langt i år er den ned 80,7 prosent
  • De seneste tre år er kursen ned 98,6 prosent

Kursfallet kommer av en rekke utfordringer både med drift og bygging av anlegget.

Under emisjonskurs

Selskapet har hentet penger en rekke ganger, totalt over 7–8 milliarder kroner, litt avhengig av hvilken dollarkurs en regner på.