Nye og alternative fôrråvarer sliter med å komme opp i store nok kvantum til at det blir kommersielt interessant, men nye impulser kan føre til et skift.

Fiskeoppdrettere i hele verden forsøker nå å navigere i markedene for å omgå kaoset rundt priser, forsyning og transport i de globale råvaremarkedene.

Store fôrprodusenter som Skretting, Cargill og Biomar er avhengig av lange leverandørkjeder og råvarer som varierer kraftig i pris, noe som gjør dem enda mer eksponert for forstyrrelsene.