Det er investeringsfondet 8F, som står bak det landbaserte lakseselskapet Pure Salmon, som kjøper Krüger Kaldnes' fiskedivisjon. Selger er det franske storkonsernet Veolia. Transaksjonssummen oppgis ikke.

- Det nye selskapet, Pure Salmon Kaldnes RAS, vil fokusere på det som det kan best - landbasert fiskeoppdrett, sier administrerende direktør Kent Kongsdal Rasmussen i en melding.

Det var nettstedet Undercurrentnews som først omtalte saken.

Krüger Kaldnes driver både med tjenester til landbaserte fiskeoppdrettsanlegg og rensing av vann, for eksempel drikkevann og kloakk. Fiskedelen er den største, med 55 ansatte. Det er den som selges. De resterende 15 ansatte blir igjen i Veolia-systemet.

Kjøperen, Pure Salmon, har ambisjoner om å bygge landbaserte lakseanlegg på en rekke steder i verden. Totalt vil de produsere 260.000 tonn laks per år når anleggene er ferdige.

Fortsetter med uforminsket styrke i Norge

Krüger Kaldnes vant nylig kontrakten for å bygge RAS-anlegget til Salmars nye settefiskanlegg på Tjuin i Steinkjer, Trøndelag. Denne og andre kontrakter fortsetter som før.

- Norge er en global leder i akvakulturnæringen, med et rikt økosystem av oppdrettere, leverandører, forskere og utdannelse. Derfor er det kritisk for oss at vi fortsetter å drive business her. Samtidig blir vi en raskt voksende global aktør som vil akselerere den internasjonale utviklingen og styrke posisjonen vår, sier Rasmussen.

Skal øke bemanningen

Selskapet har i dag rundt 55 ansatte. De har bygget en rekke anlegg som blant annet Salmar, Lerøy og Mowi.

Nå planlegger de å ansette en rekke nye medarbeidere.

- Selv om vi har riktig bemanning akkurat nå, har vi en langsiktig strategi om å ansette og utvikle kompetente folk for fremtidige oppgaver. Den nye eieren vår vil åpenbart gjøre oss til en mer attraktiv arbeidsgiver for de beste talentene, sier direktør for forretningstjenester Per Håkon Stenhaug.

Krüger Kaldnes
  • Spesialister på vannbehandling og har gjennom 20 år spilt en nøkkelrolle i utvikling RAS-teknologi og biologisk ekspertise innen landbasert fiskeoppdrett.
  • Selskapet har bidratt til å bygge og ferdigstille om lag 20 RAS-anlegg, inkludert de største og mest avanserte i verden.
  • Krüger Kaldnes er én av de største av i alt fem selskaper som driver vannbehandling i Norge.
  • Selskapet hadde inntil 2006 hovedfokus på kommunal vannbehandling, både drikkevann og renovasjon. I dag utgjør akvakultur (hovedsakelig settefisk) rundt 75 prosent av virksomheten, målt i antall ansatte og omsetning.
  • Krüger Kaldnes har 75 ansatte fordelt på hovedkontoret i Sandefjord og avdelingskontor i Drammen. 14 av dem jobber i prosess- og fiskehelseavdelingen.
  • Selskapet hadde i 2019 en omsetning på 329 millioner kroner, og har siden 2007 vært et heleid datterselskap av det globale konsernet Veolia som har hovedkontor i Paris. Bransjen er vannforsyning, avfallshåndtering og energi. Antall ansatte globalt er 318.000 (etter et nylig oppkjøp).

Stenhaug sier til IntraFish at de skal fortsette i det norske markedet med uforminsket styrke.

Blant de ansatte i Krüger Kaldnes er Erik Sterud, tidligere fagsjef i Norske Lakseelver, som vi intervjuet i fjor sommer.