De nye tallene til Statistisk Sentralbyrå viser at eksportkvantum på fersk laks endte på 17.066 tonn. Det er 7,3 prosent mindre enn i uken før da volumet var 18.410 tonn.

I samme periode ble det eksportert 488 tonn fryst laks, og prisen var 58,02 kr/kg.