De nye tallene til Statistisk Sentralbyrå viser at eksportkvantum på fersk laks endte på 17.066 tonn. Det er 7,3 prosent mindre enn