Vesterålen Havbruk, med base på Myre, kjøper 40 prosent av Lofotyngel fra Røst-baserte Cod Seafresh. Det opplyser partene i en pressemelding torsdag. Kjøpesum fremgår ikke av meldingen.

Lofotyngel, tidligere Lofilab driver i dag klekkeri for oppdrettstorsk fra befruktet egg opp til 2 gram og har gjennomført flere vellykkede klekkinger på torsk.

Dagens yngelproduksjon er avhengig av å styrkes, for i enda større grad å sjøsette matfisk som har de rette forutsetningene for å klare seg gjennom sjøfasen. På denne måten kan vi som oppdrettere sørge for økt lønnsomhet og et bedre renommé. Seleksjonen på land må bli mer kritisk, og for å lykkes med dette ønsker vi å være tettere på den første og kanskje viktigste fasen av fiskens produksjonstid, uttaler administrerende direktør i Vesterålen Havbruk, Brynjar Kværnstuen, i meldingen. Vesterålen Havbruk er et hvitfiskkonsern som driver både med oppdrett, fiskemottak, videreforedling, oppdrettsslakteri. Konsernet har rundt 200 ansatte.

Brynjar Kværnstuendirektør i Vesterålen Havbruk. Foto: Vesterålen Havbruk

Historien til Lofotyngel begynte på1990-tallet med torskeproduksjon i tilhørende lukket poll. I dag skjer all produksjon i kar på land i selskapets lokaler. I tiden fra 2011 frem til nå har selskapet i stor grad vært produsent av rensefisk til laksenæringen, men de siste årene gått tilbake til produksjon av torskeyngel til en voksende næring går det videre fram av meldingen.

Selskapet har samarbeid med Nofima, og har fått levert befruktede egg til klekking de siste årene. Sist leveranse yngel ble sjøsatt i juli 2023 går det fram av meldingen.

Viktig partnerskap

Betydningen av å få inn flere eiere til Lofotyngel som også driver med oppdrett av torsk, har vært viktige for oss. Det å få Vesterålen Havbruk som en stor eier er vi veldig glad for. I fellesskap kan vi utvikle anlegget til å bli en stabil leverandør av 2 gram yngel både til eksisterende eiere og andre aktører. Viktigheten av at aktørene samarbeider godt fremover tror jeg vil være avgjørende for at vi skal lykkes med oppdrettstorsk, uttaler styreleder i Lofotyngel, Rune Stokvold, i samme melding.

Bak Lofotyngel står altså AS Gleasom største aksjonær, samt Johansen Næringspark AS. Eierselskapene driver med mottak og produksjon av hovedsakelig tørrfisk og saltfisk. Satsingen innenfor oppdrett av torsk er en del av strategien for å kunne tilby flere helårlige arbeidsplasser på Røst, opplyses det i meldingen.

– Med anlegget på Steine ønsker vi å legge til rette for å holde stamfisk for Nofima for å kunne ta ned risikoen på eksisterende stamme, samt kunne være en multipler i det videre avlsarbeidet. For at anlegget skal kunne fortsette som et rent klekkeri, må forvaltningen sørge for at rammevilkårene for de som ønsker drive med torskeoppdrett blir bedre, legger daglig leder Jørgen Jentoft til i meldingen.