Det opplyses i en melding mandag morgen.

- Styret mener at dagens aksjekurs i stor grad priser den samlete virksomheten til Benchmark og de langsiktige utsiktene betydelig under virkelig verdi. Dette kan delvis skyldes at det er lite handel i aksjen, heter det i meldingen.

Benchmark Holdings
  • Et bioteknologikonsern som eier en rekke selskaper blant annet innen avl, medisinering og tidligfase ernæring knyttet til landbruk og akvakultur.
  • Eier blant annet virksomhetene Benchmark Genetics Norway (tidl. SalmoBreed) og Benchmark Genetics Iceland (tidl. StofnFiskur)
  • Har virksomhet i 26 land, deriblant Norge og Island
  • Leverer produkter til ulike typer arter, som reker, seabass og laks
Kilde: Kilder: Selskapets nettsider

Som et resultat av dette, har selskapets største eiere sammen med styret startet en strategisk prosess. Dette inkluderer blant annet et salg, men en ser også på andre alternativer. Enten kan selskapet selges samlet, eller det kan bli gjort salg av deler av virksomheten, opplyses det. Alt kommer an på om det kommer kjøpere med bud som eierne finner attraktive.

Det er meglerhusene Evercore og Rabobank som bistår i prosessen.

Selskapet opplyser at det ikke er i noen pågående forhandlinger om salg av virksomheten. Det understrekes også at det heller ikke er noen garantier for at prosessen vil ende med noen salg heller.

Benchmark Holdings ble for ett års tid siden børsnotert i Oslo. Med fredagens sluttkurs ble selskapet der priset til 4,0 milliarder kroner. Siden børsnoteringen er aksjekursen opp 21 prosent.

Gustav Witzøes Kverva og Johan Andresens Ferd er blant de største aksjonærene i selskapet.