– Salten Aqua kan se tilbake på et år med flere høydepunkter, utfordringer tilknyttet covid-19 pandemien, byggeprosjekter og et år med vekst, skriver administrerende direktør i Salten Aqua, Jarle Solemdal, i en E-post til IntraFish.

Morselskapets regnskap viser et positivt driftsresultat på 6,2 millioner kroner, med et negativt resultat før skatt på 6 millioner kroner grunnet nedskrivning av verdi på aksjer.

– Aksjer i Salten Fiskeindustri AS, som gikk konkurs i mai 2021, utgjør største post som ble nedskrevet. Salten Aqua er solid med 141 millioner kroner i egenkapital og 94 prosent egenkapitalandel, skriver Solemdal.