– Kan oppdrett av nye arter føre til en ny inntektsboom? spør ansvarlig redaktør Øystein Hage i IntraFish og Fiskeribladet.

Han vil lede webinaret SjømatPulsen som torsdag arrangeres for fjerde gang i år. Tittelen er «Jakten på nye arter. Suksess eller fiasko?»

Bakgrunnen er at regjeringen, forskere og eksperter mener at tida nå er inne for ny satsing. 30 arter peiker seg ut, for eksempel ulike typer skalldyr, kråkeboller og hummer.

SjømatPulsen retter denne gang søkelys mot torsk og kveite.

Konsernsjef Christian Riber skal presentere Norcod som er én av få aktører som i dag har vekket torskeoppdrett til live igjen.

. Øystein Hage,. Foto: Marius Fiskum

Andre innledere og debattdeltakere på det timeslange seminaret er konsernsjef Edvard Henden i Nordic Halibut og seksjonsleder Lars Olav Sparboe i Akvaplan-niva som nylig leverte en rapport om mulighetene for nye oppdrettsarter.

Optimistiske marginer

Redaktør Hage skal blant annet stille følgende spørsmål til Henden i Nordic Halibut:

– Du har nevnt et marginbilde på 60 kroner på kveite når dere når full skala i produksjonen i 2030. Det vil si et ekstremt godt marginbilde. Laks har for eksempel rundt 20 kroner. Hvorfor blir marginene så mye bedre på kveite enn på laks?

Riber i Norcod skal forsøke å svare på følgende spørsmål:

­– Hva tenker du har endret seg siden perioden fra 2005 til 2010 da torskeoppdrett floppet sist?

Optimisme og begredelighet

På søkeordet «oppdrettstorsk» får du 434 treff i IntraFishs arkiv. De fleste artiklene beretter om stor optimisme og begredelige økonomiske resultater.

Én av artiklene har tittelen «Oppdrettstorsken er død men den rører på seg».

Der heter det at siden 2002 har Norge solgt oppdrettstorsk for 1,2 milliarder kroner med solide tap. Artikkelen ble publisert for 11 år siden. Det heter videre at det offentlige virkemiddelapparatet i perioden hadde brukt rundt 1 milliard kroner på forskning og utvikling, samt tilskudd, lån og garantier.

I tillegg hadde private investorer og banker brukt anslagsvis 3,5 milliarder kroner.

Tap på 1 million i uka

I 2011 sa oppdretter Paul Birker Torgnes at hans selskap, Fjord Marin, hadde brukt 1 million kroner i uka på torskeoppdrett.

– Vi har holdt på i 10 år. På de årene har vi brukt 500 millioner kroner mer enn vi har tjent. En kan enten velge å si at vi har tapt disse millionene, eller at vi har satset dem, sa han.

En 20 år yngre utgave av Paul Birger Torgnes. Arkivfoto

Ny satsing

For snart ett år siden meldte IntraFish at nye laksepenger er på vei inn i torskeoppdrett. Flere aktører satser på nytt, rundt ti år etter at næringa kollapset og alle norske torskeoppdrettere gikk konkurs.

Tidlig og midt på 2000-tallet dreiv over 30 aktører med oppdrett av torsk i Norge. Det var flere reine torskeoppdrettere, men også lakseoppdrettere som Marine Harvest (nå Mowi) og Grieg Seafood forsøkte seg.

Men det viste seg å være en rekke biologiske utfordringer med produksjonen. Samtidig skjedde det en kraftig økning i torskebestanden i Barentshavet med påfølgende økte kvoter og lave torskepriser.

I tillegg kom finanskrisen i 2008. I sum ble det en dødelig cocktail for torskeoppdretterne, som tidvis hadde en produksjonskostnad over dobbelt så høy som salgsprisen. Ett etter ett gikk selskapene konkurs.

Nye tider

Men nå er altså tida inne for å forsøke på nytt. Flere er på banen. IntraFish meldte for en knapp måned siden at Namdal Settefisk Group bygger Norges eneste slakteri kun for torsk. Kapasiteten blir nærmere 12.000 tonn i året, med mulighet for å utvide.

Webinaret forsøker å finne litt ut av hvordan det egentlig er disse entreprenørene tenker?

Hvorfor tar de sjansen?

Påmelding

SjømatPulsen er gratis. Alle som registrerer seg, vil få tilsendt opptaket i etterkant.

Tid: Torsdag 6. mai kl. 9-9:50

Sted: Webinar. Du får en lenke ved påmelding.

Meld deg på HER.

Arrangør er Intrafish.no, Tekfisk og Fiskeribladet.