Benchmark Holdings
  • Et bioteknologikonsern som eier en rekke selskaper blant annet innen avl, medisinering og tidligfase ernæring knyttet til landbruk og akvakultur.
  • Eier blant annet virksomhetene Benchmark Genetics Norway (tidl. SalmoBreed) og Benchmark Genetics Iceland (tidl. StofnFiskur)
  • Har virksomhet i 26 land, deriblant Norge og Island
  • Leverer produkter til ulike typer arter, som reker, seabass og laks

Kilder: Selskapets nettsider

– Det er klart at det er spesielt, særlig fordi det er første gangen vi gjør ting på denne måten.

Intervjuet med Williksen foregår (selvfølgelig) via telefonen. Fra hjemmekontor til hjemmekontor.

– Jeg har jobbet fra hjemmekontor i hele perioden som Benchmark-sjef, med unntak av tre ganger i Bergen.

Benchmark Holdings har 800 – 900 ansatte fordelt på 26 land. Williksen har møtt rundt 30 av dem – de som jobber ved Bergen-kontoret.

– Det har faktisk fungert godt. Jeg har hatt ulike lederroller i over 30 år, og aldri trodd at det gikk an å drive på denne måten. Men det går, sier Williksen.

Han har tidligere blant annet vært toppsjef i Salmar samt i utstyrsprodusenten Akva Group.

– Vi skal nok ikke tilbake til slik det var

Konsernsjefen sier at tilværelsen på hjemmekontoret gjør at en sparer mye tid på reising, samt mye penger.

– Da jeg ledet Akva Group, hadde jeg over 200 reisedøgn i året. Det er klart at det er negative sider med utstrakt hjemmekontor, men jeg har i alle fall fått litt lavere puls. Så får en ikke like god kontakt med ansatte og kunder, men det har fungert overraskende godt.

Williksen tror ikke vil skal tilbake til slik verden var før pandemien.

– Fremtiden vil nok bli en kombinasjon, men vi skal nok ikke tilbake til slik det var.

Restrukturerer konsernet

Williksen har nylig gjennomført en større restrukturering av konsernet.

– Vi har rendyrket fokuset vårt på ernæring, genetikk og fiskehelse. Vi må være skrudd sammen på en riktig måte.

Konsernet omsatte for 59,5 millioner pund (cirka 695 millioner kroner) i regnskapsmessig første halvår. Det var en liten oppgang fra samme periode året før.

Ernæringsvirksomheten er den største av de tre divisjonene, og sto for litt over halvparten av omsetningen i første halvår. Nest største virksomhetsområde er genetikk. Her står lakserogn for rundt 75 prosent av omsetningen.

– Vi venter et finansielt sterkt år innen genetikk i år. Her posisjonerer vi oss for landbasert lakseoppdrett, selv om det aller meste av produksjonen fortsatt vil komme fra kystbasert næring, sier Williksen.

Kun møtt en i ledergruppen

Genetikk-virksomheten ledes av Jan-Emil Johannessen i Bergen. Johannessen er også den eneste av de seks i ledergruppen som rapporterer til Williksen som han faktisk har møtt i person.

– Jeg snakker med alle omtrent daglig, men Johannessen er den eneste jeg har møtt ansikt til ansikt, sier Williksen.

Benchmark Holdings har hovedkontor i Storbritannia, og er notert i London hvor selskapet prises til rundt 400 millioner pund (cirka 4,7 milliarder kroner). Johan H. Andresen med familie, samt Gustav Witzøe med familie er blant de største eierne.

– Er det ikke naturlig for dere å søke notering eller sidenotering i Oslo?

– Alt har en historisk forklaring. Vi har norske og internasjonale investorer, og er notert i London. Vi ønsker å være notert der det til en hver tid er mest hensiktsmessig for våre investorer, sier Williksen, som ikke vil gi et veldig konkret svar på spørsmålet.

_________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra sjømatnæringa? Prøv oss for 1 krone den første måneden