Onsdag ble det igjen arrangert en ekstraordinær generalforsamling i lakseselskapet Norway Royal Salmon (NRS), etter ønske fra største eier NTS.

Her ble styret i stor grad skiftet ut. Roald Dolmen var styreleder, men gikk nå helt ut av styret. Inn kom Paal Espen Johnsen som ny styreleder. Justeringene ble gjort blant annet grunnet forhold rundt habilitet.

Dolmen er en av de største eierne i NTS, mens Johnsen er uavhengig og jobber til daglig som investeringsdirektør i det børsnoterte selskapet Akastor.