Salmar leverte i morrest kvartalstall under forventning, og kostnader ble et tema på kvartalspresentasjonen.

– Det som imidlertid virkelig traff oss i kvartalet var fastpriskontrakter til utenlandske markeder. Her har vi avtalt faste priser inkludert fly levert til kunden. Når de faktiske flykostnadene ble mye høyere enn planlagt, som følge av pandemien og kansellerte eller redusert flytrafikk, da er segmentresultatet negativt påvirket, og det var ikke mulig å oppnå det lønnsomhetsnivået som var forventet og budsjettert for, sier konsernsjef Gustav Witzøe.