– Jeg er svært stolt over det Salmar er blitt. Vi er et enestående lag av dyktige medarbeidere i alle deler av selskapet. Vi har viktige samarbeidspartnere blant eierne, i det private næringslivet, i akademia og blant myndighetene som deler våre ambisjoner for norsk oppdrettsnæring. Jeg gleder meg med tanken på alt vi fortsatt skal skape og at Linda har påtatt seg oppgaven som lagkaptein, sier Gustav Witzøe i en melding tirsdag morgen.

Linda Litlekalsøy Aase tar over som ny sjef senest 1. juni.

SALMAR
  • Er én av verdens største produsenter av atlantisk laks
  • Eier halvparten av Scottish Sea Farms, og noe over halvparten av Icelandic Salmon
  • Er notert på Oslo Børs
  • Har det meste av produksjonen i Midt-Norge. Driver også i Troms og Finnmark
  • Utmerker seg som pionér på oppdrett i åpent hav og slaktet i fjor cirka 7.000 tonn laks fra gigant-installasjonen Ocean Farm 1, plassert på Frohavet utenfor Frøya. Prosjekt er drevet frem av Gustav Witsøe.
  • Hovedkontoret ligger på Frøya i Trøndelag
  • I februar 2021 fylte Salmar 30 år
  • Hovedeier, grunnlegger og konsernsjef er Gustav Witzøe. Familieselskapet hans heter Kverva

Hun kommer fra en stilling som konserndirektør i Aker Solutions hvor hun har ansvaret for forretningsområdet elektrifisering, vedlikehold og modifisering. Aase har jobbet i Aker Solutions siden 2014. Før det jobbet hun i Rolls-Royce Marine.

Linda Litlekalsoy Aase Foto: Aker Solutions

Aase har en mastergrad i materialteknologi fra NTNU og har studert økonomi og ledelse ved NHH. Hun har vært styremedlem i Salmar siden sommeren 2020.

– Jeg er ydmyk og har enorm respekt for den fantastiske jobben Gustav Witzøe og hans 1 800 dyktige medarbeidere gjør, og gleder meg til å lede Salmar-laget videre, sier Linda L. Aase i meldingen.

Fortsetter inntil videre

I en melding fra Aker Solutions om Aases avgang står det at prosessen med å finne hennes etterfølger har startet.

– Linda Litlekalsøy Aase vil fortsette som leder for forretningsenheten inntil videre beskjed er gitt, skriver Aker Solutions.

I meldingen er hun også sitert på at det eksisterende samarbeidet mellom Salmar og Aker vil være en mulighet for Aker Solutions til å utvikle sitt engasjement innen akvakultur.