Det opplyses i en pressemelding torsdag.

Nedleggelsen i Bodø vil berøre 69 ansatte, mens rundt 10 arbeidsplasser forsvinner i Bergen.

- For MaxMat har driftsforutsetningene endret seg vesentlig de siste årene. Ved farsefabrikken på Alstad er det en rekke utfordringer tilknyttet bygnings- og produksjonsmessig set-up som må utbedres for at fabrikken skal imøtekomme skjerpede krav fra myndighetene og markedet. Når konsernet har ledig kapasitet for farseproduksjon på øvrige fabrikker, er det naturlig å flytte denne produksjonen fra Alstad fremfor å gjøre betydelige investeringer i Bodø, sier Insula-sjef Sigvald Rist i pressemeldingen.

Allerede i januar ble det kjent at det var foreslått en gradvis nedleggelse av virksomheten, hvor de produseres ulike typer fiskemat. Produksjonen skal nå samles ved fabrikkene på Leknes og i Kongsvinger.

Det ventes en gradvis nedbemanning, med første reduksjon i Bodø tidligst desember 2017. Endelig nedstenging er ventet å skje sommeren 2018.

Insula kjøpte MaxMat fra Rema 1000 i oktober 2015, kort tid etter Rema 1000 hadde kjøpt seg opp fra 75 til 25 prosent (selger var familien Lundbakk, som startet MaxMat i 1985).