IMPORTSTOPP
  • Russland innførte i 2014 importstopp på mat og sjømatprodukter fra en rekke vestlige land som USA, EU, Canada, Australia og Norge
  • Det kom som følge av en beslutning fra EU om å iverksette omfattende økonomiske sanksjoner mot Russland for den rollen Moskva spiller i den kontinuerlige uroen i Øst-Ukraina
  • Importstoppen rammet norsk lakseeksport til Russland, en eksport som var i ferd med å vokse seg stor
  • Russland var Norges største sjømatmarked i 2013, og lå an til å bli størst også i 2014, da forbudet kom i august samme år

Torsdag 24.