– Om en lykkes er potensialet stort, både direkte og indirekte, sier seniorøkonom Oddbjørn Grønvik i Menon.

Mandag presenterte Grønvik en rapport han har utarbeidet sammen med Sintef om havbruk til havs. Oppdragsgivere var NHO, LO, Fellesforbundet, Sjømat Norge, Norsk Industri og Biomarint forum.

– Havbruk til havs vil kunne gi stor verdiskaping, og en stor verdikjede som vil omfatte mange nye komponenter som andre grener av norsk næringsliv vil kunne lene seg på, sa Grønvik.