Bakteppet for diskusjonen var blant annet innlegg fra Carl Aamodt, som beskrev de utfordringene han hadde da han skulle bygge «Sille Marie». Aamodt viste at alternative løsninger krever mye plass og er lite utprøvd.

Går til Danmark og fyller diesel

De ulike partiene har forskjellige syn på CO2 avgiften. I dag må 6000 fartøy forholde seg til den. Miljøpartiet de Grønnes, Oda Pettersen, viste til at store fiskefartøy i dag går til Danmark for å fylle diesel i helgene, mens de små fartøyene fyller hjemme og betaler avgift.