Selsøyvik Havbruk er én av Norges minste lakseprodusenter. Gründer og eier av selskapet, Aksel Olsen, mener Sjømat Norge må ta ta hensyn til alle medlemmene og ikke bare de store.

Oppdretter Fredd Wilsgård ber også Sjømat Norge engasjere seg sterkere for de små medlemmene sine.

– Foreløpig er ikke vårt selskap utmeldt av Sjømat Norge, men det er jo noe som må vurderes hvis ikke Sjømat Norge i sterkere grad engasjerer seg for å jobbe for våre interesser, sier han til IntraFish.