– Dette er en oppfølging av et vedtak med bred støtte på Stortinget, og en presisering av gjeldende lov. Vi hverken kan eller vil be Skatteetaten om å legge til grunn en annen verdsettelse enn det som følger av skatteloven og Stortingets vedtak, sier statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) i en kommentar distribuert av kommunikasjonsavdelingen i Finansdepartementet.

Mandag denne uken kom Skatteetaten med sin veileder for fastsettelse av den skattemessige verdien av laksetillatelser.