Det vil bli færre, men større eiere både i den tradisjonelle fiskerinæringen og i havbruksnæringen, mener Bullvåg.

– I havbruksnæringen vil globale selskaper overta selskaper som i dag er lokaleide. Du kan jo si at oppdrettsvirksomheten må foregå på kysten, så derfor er ikke det så farlig. Men en av konsekvensene er jo at de ikke blir bygget opp formuer på kysten lenger, sier Bullvåg.

– Jeg er sikker på at færøyske Bakkafrost ber i sin aftenbønn om at de får overta alle de lokaleide lakseselskapene i Nordland, legger han til.