Geir Adelsten Iversen (67) er oppvokst på Andenes lengst Nord i Nordland, men har levd hele sitt voksne liv på Sørøya i Finnmark. Han ble medlem i Arbeiderpartiet der, for – som han sier – skulle noe bli gjort, var det Ap som bestemte den gang.

Som medlem i et YS-forbund, var det imidlertid ikke lenger plass for ham i Ap. Valget falt på Sp, der også hans EU-syn stemte bedre på midten av 1990-tallet. Som senterpartist ble han imidlertid både ordfører og senere stortingsmann.