– Logisk prinsipp at konsesjoner for bruk av fellesskapets ressurser får en tidsbegrensing

Havbruksutvalget er prinsipielt for tidsbegrensing på konsesjoner, men vil likevel ikke foreslå det. Naturvernforbundet stusser.

Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet
Truls Gulowsen, leder NaturvernforbundetFoto: Kjersti Sandvik
Publisert 29. September 2023, kl. 08.12Oppdatert 29. September 2023, kl. 08.18