1. juni leverte en arbeidsgruppe, satt ned av fisker- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, inn forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen.

Blant noen av forslagene er en felles dataportal for myndighetene, mer myndighet til Fiskeridirektoratet, forenkling av driftsplan og hevet lusegrense i perioder med lav sjøtemperatur.

En oppsummering av forslagene kan du lese i denne saken.

Line Ellingsen som var utvalgets leder påpeker at dette med en lite samordnet forvaltning er det som oftest blir tatt opp som en utfordring i næringen.