SVs forslag til havbrukspolitikk
  • Legge om tildelingen av oppdrettstillatelser, slik at prisen på vekst reduseres kraftig og isteden innfører krav om null lus, null rømming og null ressurser på avveie for å kunne få tillatelse til ny eller økt produksjon.