I likhet med Venstre (V) avholder Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt