– Om man skal gå inn for å gi støtte til bedrifter må man se på de bakenforliggende forholdene. Det er en mer komplisert sak enn man får inntrykk av i media, sier administrerende direktør i næringslivsorganisasjonen Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, til Intrafish.

De høye strømprisene skaper trøbbel for bedrifter på Øst- og Sørvestlandet. Mandag møtte regjeringen partiene på Stortinget, samt LO og NHO (som Sjømat Norge er en del av) angående strømproblematikken. Blant det som sto på agendaen mandag var blant annet en strømstøtteordning for næringslivet.